Překlady polština -polština online

 

Polština jako jazyk používaný ve folklorním životě Slezanů

Stránky věnované folklornímu životu ve slezsku spojeném s polštinou

 

 

Třinecko a Jablunkovsko

Kde to je

Toto území se rozkládá na východě České republiky, konkrétně - jak vyplývá z názvu - v okolí měst Třinec a Jablunkov (Třinec je trochu severněji). Oblast přímo sousedí s Polskem s čímž souvisí zvláštní nářečí, místními nazývané "ponaszymu". Nářečí se nezasvěcnému může zdát polštinou, avšak zdání klame - od polštiny se liší (i když je jí velmi podobné). Jdou v něm vypozorovat vlivy polštiny, němčiny, samozřejmě češtiny, u slovenských hranic také slovenštiny a určitě i dalších jazyků ;-) Většina obyvatel umí polsky, což je vedle blízkosti Polska ovlivněno i skutečností, že část obyvatel chodila a mnohé děti ještě stále chodí do polských škol. V oblasti fungují i polská kulturní sdružení

Jak se žilo

Bydlení

Velmi rozšířený typy domu byly jednoduchéh dřevěnice bez komínů - dým z ohniště byl odváděn otvorem nad dveřmi do síně, pak na půdu a odtud okénkem ven (tyto chalupy se proto označovaly jako "kurne" nebo "dymne", lze se setkat i s označením "kurloki"). Vybavení obydlí bylo velmi strohé - malá okna, masivní stoly, lavice s opěradly, které sloužily i ke spaní, dvě kratší lavice bez opěradel u stolu, postel pro hospodáře a pryčny pro starší děti. Větší komfort do zdejších obydlí přinesla až druhá polovina 19. století, kdy místní začali dojíždět do okolí za prací a začali tak přicházet do kontaktu se způsobem života ve městech

 

Vývoz českých produktů

Nejen české společnosti prodávají stále více do Polské republiky. Naše země má určitě co nabídnout. Nejen do Polska vyvážíme například automobily Škoda, ale také řadu nejrůznějších hotových výrobků, jako jsou spotřebiče nebo oblečení. Všem těmto obchodním transakcím předcházelo uzavření obchodních dohod, které vyžadují jak přípravu v českém jazyce, ale také i jako překlady polština.  

K těmto účelům potřebují společnosti vyvážející na polský trh kvalifikované tlumočníky, kteří zajistí v perfektní kvalitě překlady polština. Mohou využít jak fyzických osob, tak také specializovaných překladatelských firem. Spolu s překlady polština mohou tak čeští podnikatelé snadno spolupracovat se svými polskými partnery. Společností, které nabízejí dobrý překlad, je na výběr dostatek. Bohužel se objevují mezi nimi i studenti, kteří nabízejí nízké ceny, ale nikdy nesplní kvalitu textu tak jako dlouholetý překladatel. Zajistí věrný překlad dokumentů a můžete si s nimi domluvit i další služby, jako jsou tlumočnické práce na obchodních jednáních nebo vyřizování telefonátů. Investice do kvalitních překladů se jistě vyplatí a v budoucnu také vrátí.

 

 Polština překlady je Váš překladatel do polštiny.

Ponaszymu(modifikovaná polština)

pripominky a názory ohledně vylepšování tohoto webu na: jiri.o106@seznam.cz   

preklad    

překlady do polštiny -Polština-překlady pro Vás